CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园
站点首页  &收藏本站

 

芳 思 首 页
小语种淘宝网店

小语种电子词典
小语种学习资料
小语种键盘贴膜
小语种实体键盘
小语种教材图书试题
小语种影视歌曲综合
法语 意大利语 西班牙语 葡萄牙语 德语 俄语 荷兰语 波兰语 瑞典语
希腊语 丹麦语 挪威语 芬兰语 捷克语 乌克兰语 匈牙利语 罗马尼亚语 克罗地亚语
拉丁语 冰岛语 立陶宛语 保加利亚语 塞尔维亚语 爱沙尼亚语 斯洛文尼亚语 更多 >>
韩语 日语 泰语 越南语 阿拉伯语 波斯语 印尼语 马来语 土耳其语
希伯来语 乌尔都语 普什图语 僧伽罗语 柬埔寨语 乌兹别克语 缅甸语 更多 >>
斯瓦希里语 班巴拉语 豪萨语 祖鲁语 克里奥尔语 阿非利卡语 更多>
西 >>>
小语种家教
微 博
 

主题: 乌兹别克语简介和字母
乌兹别克语
芳思·小语种 chinawaiyu.com
乌兹别克语属于阿尔泰语系突厥语组东南(葛逻禄)语支,是乌兹别克斯坦的官方语言。除乌兹别克斯坦,哈萨克斯坦,吉尔吉斯斯坦,塔吉克斯坦,阿富汗,中国也有乌兹别克人居住。

乌兹别克语有三个主要方言群:
1。科普恰克方言群(或西北方言群)包括安格林河米尔扎楚利亚谷居民语言,布哈拉州,萨玛尔罕州,喀什卡大力州和哈萨克斯坦,塔吉克斯坦,吉尔吉斯斯坦等国家居住的乌兹别克人的语言。
2。乌古斯方言群(西南部)乌兹别克斯坦西南部的地区
3。葛逻禄或察哈台方言群(东南部)纳曼干,塔什干安集延等地区乌兹别克人的土语。
芳思·小语种 chinawaiyu.com

乌兹别克斯拉夫文
Uzbek sample text in the Cyrillic alphabet
斯拉夫文例句

Барча одамлар озод хамда тенг ?адр-?иммат ва ?у?у?ли б?либ ту?иладилар. Инсонларга а?л ва виждон берилган ва улар бир-бирларига биродарларча муносабатда б?лишлари лозим.

Uzbek sample text in the Latin alphabet
芳思·小语种 chinawaiyu.com

|
发布日期: 2008/1/24 16:09:20 人气: 4852