CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园
站点首页  &收藏本站

 

芳 思 首 页
小语种淘宝网店

小语种电子词典
小语种学习资料
小语种键盘贴膜
小语种实体键盘
小语种教材图书试题
小语种影视歌曲综合
法语 意大利语 西班牙语 葡萄牙语 德语 俄语 荷兰语 波兰语 瑞典语
希腊语 丹麦语 挪威语 芬兰语 捷克语 乌克兰语 匈牙利语 罗马尼亚语 克罗地亚语
拉丁语 冰岛语 立陶宛语 保加利亚语 塞尔维亚语 爱沙尼亚语 斯洛文尼亚语 更多 >>
韩语 日语 泰语 越南语 阿拉伯语 波斯语 印尼语 马来语 土耳其语
希伯来语 乌尔都语 普什图语 僧伽罗语 柬埔寨语 乌兹别克语 缅甸语 更多 >>
斯瓦希里语 班巴拉语 豪萨语 祖鲁语 克里奥尔语 阿非利卡语 更多>
西 >>>
小语种家教
微 博
 

主题: 捷克小美女Ewa Farná单曲《La la la》


Ewa Farna,是波兰目前很受欢迎的青少年歌手,她1993年8月12日出生于捷克共和国的Trzyniec,但现在居住在波兰的Wendrynia。尽管才十四岁,却已经发行过两张专辑, 目前在东欧国家非常走红。

2006年,Ewa赢得了捷克南丁格尔音乐奖中的"Revelation of the year" 奖。2007年她加入了自己喜欢的波兰POP/ROCK乐队"Virgin"作为主唱。
歌词:
La la la la la la laj
La la la la la la laj

Někdy se mi zdá
Že patřím do dávný doby
Chodiím sem a tam
Tak jak se cítit mám

Letím za vůní květů
Cítím pláč
A každou chvílí
I slunce zmizí 波兰语网站整理 Bolanyu.com

La la la la la la laj
Potichu
La la la la la la laj
Si zpívám
La la la la la la laj
Pro sebe
La la la la la la laj

Někdy se mi zdá
Že patřím do jiný doby
Zatím co hledám skrýš
Ty dál tiše procházíš

Letím za vůní květů
Cítím pláč
A slunci padá
A mizí 捷克语网站整理 Jiekeyu.com

La la la la la la laj
Potichu
La la la la la la laj
Si zpívám
La la la la la la laj
Pro sebe
La la la la la la laj

La la la la la la laj
Potichu
La la la la la la laj
Si zpívám 波兰语网站整理 Bolanyu.com
La la la la la la laj
Pro sebe
La la la la la la laj

La la la la la la laj...|
发布日期: 2008/9/13 19:35:30 人气: 5816